Skvělé výsledky v Memoriálu Evky Lukáčovej

Dne 14. 2. se konala na Obchodnej akadémii v Martine soutěž „Memoriál Evky Lukáčovej“ – soutěž v psaní na počítači – opis na rychlost a přesnost. Za naši školu soutěžili Jan Houdek (2.D)Ladislav Trčka (2.D).

Žáci psali ve dvou disciplínách „Opis textu z mateřského jazyka“ z papírové předlohy a „Opis textu z anglického jazyka“ z obrazovky. Honzovi se podařilo získat 1. místo v obou disciplínách a Láďovi 3. místo z opisu textu z anglického jazyka celkově ze 17 soutěžících.

Moc blahopřejeme našim soutěžícím a děkujeme za reprezentaci školy.

Děkujeme Mgr. Ivaně Pišné, paní ředitelce Obchodné akadémie v Martine, za pozvání na soutěž a doufáme, že tato návštěva obnoví partnerství našich obchodních akademií.

Mgr. Andrea Hlavatá