Je prima být čtenářem?

Jako každoročně, i v letošním školním roce studenty 1. ročníků čekala v průběhu měsíce září exkurze do Městské knihovny ve Valašském Meziříčí.

Po úvodní informační přednášce o možnostech využití nejen fondů městské knihovny čekala studenty i prohlídka prostor celé knihovny a komunitního centra, v němž sídlí.

Nejprve zavítali do oddělení pro dospělé. Zde jim paní Hana Minaříková, která nás knihovnou provázela, nabídla možnou registraci na jedem rok zdarma. V této části knihovny studenti zjistili, že kromě výpůjčky knih si zde mohou sami vytvořit na 3D tiskárně modely vlastních návrhů, poslechnout zvukové nosiče nejen čtené, ale i hudební a oblíbenou se stala i místnost plná komiksové literatury.

Dále prohlídka vedla do oddělení pro děti a mládež, které našim studentům rovněž nebylo cizí, protože se zde nachází oddělení deskových her a registrovaní čtenáři si zde mohou půjčovat velkou škálu dnes populárních i strategických her.

Exkurzi jsme na závěr zakončili v přízemí, kde se nachází studovna a čítárna. Zde se studenti seznámili ještě se sbírkami regionální literatury, ale i možností si zde každodenně přečíst řadu časopisů a denního tisku.

A perlička na závěr. Dojíždějící studenti (ale nejen oni) mohou kdykoli do prostor komunitního centra, v němž městská knihovna sídlí, zavítat, najdou zde azyl, WI-FI připojení zdarma a možnosti studia, než jim spoje odjedou opět do jejich domovů.

Mgr. Pavla Havlová