Exkurze v sídle Probační a mediační služby ve Vsetíně

Dne 24. března 2023 absolvovali žáci čtvrtého ročníku oboru Veřejnosprávní činnost exkurzi do sídla Probační a mediační služby ve Vsetíně.

Přivítal nás vedoucí pracoviště Mgr. Hromada a věnovala se nám Mgr. Martina Krajíčková. Mgr. Krajíčková nám vysvětlila postavení PMS v systému justice, funkci a roli instituce. Popsala nám rozmanité činnosti, kterými se PMS zabývá, objasnila průběh trestního řízení, druhy trestů. Žáky problematika velmi zajímala, měli mnoho dotazů.

Exkurze byla velmi poučná a přínosná nejen pro téma trestního práva, z něhož čeká žáky na jaře maturita.

Mgr. Lenka Volková Palátová