Proběhl den otevřených dveří

V rámci DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v pátek 20. ledna 2023 k nám na Obchodní akademii a VOŠ ve Valašském Meziříčí zavítalo 63 žáků ze základních škol z širokého okolí se svými rodiči či sourozenci.

Tyto ještě nerozhodnuté uchazeče o středoškolské studium naši žáci provedli školou, ukázali nejen odborné učebny, ale pochválili se i svými výsledky a úspěchy. Dále mohli návštěvníci nahlédnout do reálné výuky a zažít tak atmosféru ve škole.

Návštěvě se věnovali nejen naši žáci, ale i pedagogové, kteří ochotně vysvětlovali rozdíly mezi jednotlivými studijními obory nebo představovali možnosti a uplatnění po absolvování buď na trhu práce či na vysoké škole.

Pro jednodušší složení příjímacích zkoušek byly žákům ze ZŠ nabízeny přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka k přijímacím zkouškám, které budou na OAVM probíhat v měsících únor a březen.

Všem uchazečům o středoškolské studium přejeme šťastnou ruku při výběru školy a úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Děkujeme všem studentům a pedagogům, kteří se aktivně podíleli na organizaci dnů otevřených dveří.

Za organizační tým Ing. Elen Válková