Školní kolo účetních znalostí II

V úterý 18. října se na naší škole uskutečnilo II. kolo účetních znalostí, v němž 16 žáků ze třídy 4. A a 4. B řešilo různé účetní operace z oblasti dlouhodobého majetku, zásob a finančních prostředků. Náročnost byla  nastavena na požadovanou soutěžní úroveň obtížnosti z hlediska obsahového i časového.  Maximální počet bodů činil 100.

Vyučující provedly opravy všech prací a výsledek určil následující pořadí:

  1. Alžběta Pavelková 4. B     95,0 bodů
  2. Adéla Hurtíková 4. A     94,5 bodů
  3. Lukáš Goláň 4. A     92,0 bodů

Všichni tři budou připravováni na celorepublikovou soutěž ve Znojmě, která se uskuteční koncem ledna 2023.

Blahopřejeme za vynikající výsledky a přejeme hodně štěstí při nadcházející reprezentaci.

Ing. Alena Stibůrková