Účast u soudního jednání

Dne 6. dubna 2022 se měli možnost žáci 1. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnit soudního jednání u Okresního soudu Vsetín, pobočka Valašské Meziříčí. Řešilo se vypořádání podílového spoluvlastnictví. Problematiku žáci znali již teoreticky, protože tuto část občanského práva mají za sebou v rámci výuky předmětu Právo, který je jejich maturitním.

Pro první ročník byla účast u soudního jednání premiérou. V budoucnu by se žáci měli zúčastnit také projednání věci trestní. Věřím, že v jiné roli, než v roli veřejnosti, to však nikdy nebude….

Soudu děkujeme za umožnění náslechu, pro žáky je tato zkušenost velmi zajímavá a přínosná.

Mgr. Lenka Volková Palátová