Fotografování tříd

Fotografování tříd proběhne v pátek 1. dubna 3. a 4. vyučovací hodinu v tělocvičně. Místo se může dle okolností změnit.

Ing. Jiří Románek