Úpravy maturitní zkoušky

Na základě Opatření obecné povahy vydaného MŠMT č. j. MSMT-3297/2021-3 ze dne 15. 3. 2021 dochází k úpravě podmínek konání maturitní zkoušky takto: