Celorepubliková účetní soutěž MD-DAL

Ve dnech 26. a 28. 1. 2021 se tři žákyně naší školy zúčastnily prvního kola soutěže v účetních znalostech. Při on-line formě řešily 100 testových otázek a 100 účetních případů. Ze třídy 4. B to byla Kateřina Harnádková (258,9 bodu), ze třídy 4. A žákyně Karolína Palová (209,3 bodu) a Sára Bílková (199,7 bodu). Maximálně bylo možné získat 300 bodů. Soutěže se zúčastnilo 82 žáků z 31 středních škol, 45 nejlepších postupuje dále. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci naší školy a Katce přejeme hodně úspěchů ve finálovém kole, které se při příznivé epidemiologické situaci bude konat na konci března ve Znojmě.

Kompletní výsledky soutěže jsou na stránkách Soukromé vysoké školy ekonomické.

Alena Stibůrková