Grand finále „Zaúčtuj to“

V úterý 21. června se žáci třídy 3. A ve složení Aneta Chudějová, Adéla Hurtíková a Lukáš Goláň zúčastnili druhé etapy této soutěže na Mendlově univerzitě. Soutěžilo 12 nejlepších týmů, které se vyprofilovaly ze 4 základních kol.

Stejně jako v přechozích kolech bylo nutné vyřešit náročnou případovou studii zahrnující jednotlivé účetní agendy zaměřené na problematiku majetku, nákladů, výnosů, mezd aj. Žáci byli omezeni časovým limitem 60 minut. Rozhodoval každý jeden bod a při shodě i čas odevzdání.

Při vyhlašování výsledků napětí všech stoupalo a všichni se chtěli dostat do semifinále, což se nám podařilo. Po rozlosování do dvou skupin o pěti týmech následovala vědomostní soutěž formou hry „Riskuj“. Jedna jediná otázka náš tým zastavila před finálovým kolem. Rozhodla náhoda a štěstí.

Soutěží prošlo od jejího počátku 47 škol, 74 týmů a 222 žáků z celé republiky. Náš tým skončil ve finále na 7. místě. Žáci si odnesli věcné dary, užili si doprovodné programy, slavnostní vyhlášení s rautem a přítomnost významných osob akademické a profesní sféry. Diplomy předávala profesorka Danuše Nerudová. Domů si odvezli i písemný přislib přijetí na Mendelovu univerzitu (fakultu financí) bez přijímacích zkoušek.

Děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy a vytvoření dobrého jména. Věříme, že soutěž bude inspirovat žáky nižších ročníků, kteří v dalších letech převezmou štafetu.

Ing. Alena Stibůrková