2. kolo příjímacího řízení na VOŠ

Obchodní akademie a VOŠ vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení.

  • uzávěrka přihlášek – 15. července 2022 (přihlášku lze přinést k přijímacímu řízení)
  • termín přijímacího řízení – 19. července 2022, 10:00 hodin, místnost č. 205, budova VOŠ

K přijímacímu řízení si přineste:

  • pozvánku k přijímacímu řízení,
  • platný občanský průkaz,
  • studenti, kteří maturovali po odeslání přihlášky, nebo jim následující materiály v přihlášce ke studiu chybí, předloží fotokopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy a fotokopii maturitního vysvědčení, která bude ověřena notářem nebo matrikou (nesmí být ověřena školou, které k tomu nejsou kompetentní), součástí přihlášky je také strukturovaný životopis.