Zahraniční mobility obchodní akademie

Začátkem června se vrátili ze zahraničí poslední účastníci mobilit naplánovaných v rámci projektu Erasmus+ č. 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016977, který je plně financován z prostředků Evropské unie.

Skupina čtyř pedagogů se účastnila stínování výuky (job shadowing) na partnerské škole ve slovenské Handlové. Po prohlídce školy a odborných učeben Strednej odbornej školy Lipová 8, Handlová, se během jednoho týdne účastnili výuky vybraných odborných předmětů z oblasti ekonomiky, účetnictví a informačních technologií. Škola nabízí kromě dvojjazyčného studia oboru obchodní akademie studijní obory z oblasti informačních technologií, elektrotechniky, grafiky a také učební obory zaměřené např. na administrativu nebo elektromechaniku. Učitelé během výuky sbírali zkušenosti z práce se žáky, z používání výukových softwarů, s vyučujícími diskutovali ovpoužívaných učebních materiálech, učebních pomůckách, využívání digitálních učebních materiálů. Seznámili se také s organizací odborných praxí žáků, se školními vzdělávacími programy, se způsobem ukončování studia při závěrečných a maturitních zkouškách.

Další mobilita byla úspěšně završena návratem dvou studentů vyšší odborné školy z tříměsíčního pobytu v irském Dublinu.  Na letišti v Praze přistáli v neděli 5. června a kromě zkušeností získaných praxí v zahraničních firmách si přivezli i spoustu zážitků z pobytu v cizině. Používáním angličtiny nejen ve firmách, kde pracovali, ale i při pobytu v irské rodině, se jejich jazykové schopnosti zdokonalovaly každým dnem.

Absolvování zahraniční stáže a nabyté znalosti a zkušenosti mají účastníci potvrzeny v dokumentu Europass Mobility a také obdrženým certifikátem.

Ing. Alena Machalová