Vítězství našich žáků v soutěži „Zaúčtuj to“

Dne 25. května se dva týmy žáků naší školy ze třídy 3. A (Aneta Chudějová, Adéla Hurtíková, Lukáš Goláň) a 3. B (Alžběta Pavelková, Natálie Kelnarová, Luboš Řehoř) zúčastnily celorepublikové soutěže žáků 3. ročníků středních škol s výukou účetnictví na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Soutěž byla organizována dvoukolovým systémem. V první části museli žáci vypracovat v čase 60 minut případovou studii, která zahrnovala účetní případy z oblasti dlouhodobého majetku, zásob, krátkodobého finančního majetku, zúčtovacích vztahů, nákladů a výnosů. Každý žák vzhledem k časové náročnosti pracoval samostatně na určité části tak, jak si sami určili.

Z 20 týmů postoupilo do semifinálového kola 15 týmů. Maximální zisk činil 100 bodů. Naši žáci obsadili 2. místo (3. A 92,0 bodů) a 5. místo (3. B 84,75 bodů).

Následovalo rozlosování 15 týmů do 3 skupin A, B, C dle úrovně znalostí tak, aby v každé skupině byli vědomostně zastoupeni rovnoměrně dle pořadí z prvního kola. Oba týmy naší školy soutěžily proti sobě ve skupině C spolu s dalšími 3 týmy. Ze semifinálového kola vyšel vítězně tým 3. A, který získal plný počet bodů a neztratil v této vědomostní části soutěže formou Riskuj ani jeden bod.

Do závěrečného finálového kola postoupily z každé skupiny dva nejlepší týmy. Opět následovalo vědomostní kolo soutěže formou Riskuj. Vítězi se stejným bodovým ziskem se staly školy z Třebíče a Valašského Meziříčí.

Pro udělení titulu 1. místa bylo samostatně zorganizováno zvláštní kolo, v němž rozhodla jediná otázka formou hry Kahoot. Náš tým si rychlostí a přesností odpovědi odnesl zasloužené prvenství.

V průběhu této náročné soutěže, která probíhala od 9:45-16:30 hodin byl pro žáky i vyučující připraven doprovodný program, který zahrnoval dvě kratší přednášky a prohlídku některých učeben univerzity.

Děkujeme žákům za výbornou reprezentaci naší školy. Jejich volný čas, který věnovali se svými vyučujícími přípravě, přinesl zasloužené výsledky.

Ing. Alena Stibůrková