Organizace sportovního kurzu v Chorvatsku

Všichni účastníci zájezdu, přečtěte si prosím pozorně všechny organizační pokyny.

Mgr. Tomáš Perutka