Zahraniční mobilita nejen letos

Příští neděli odlétá v rámci projektu Erasmus+ (projekt 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016977) 20 žáků třetích ročníků naší školy na stáž do irského Dublinu. V současné době se žáci intenzivně připravují na dvoutýdenní pobyt v zahraničí. Stáž je určena pro všechny naše studijní obory, tedy obchodní akademii, informační technologie i veřejnosprávní činnost.

Žáci nyní absolvují jazykové kurzy, které se konají prezenčně i online formou. Kurzy jsou zaměřeny nejen na jazykovou vybavenost žáků, ale i na běžné činnosti v zahraničí, jako jsou např. doprava v Dublinu, irské reálie, historie a odlišnosti irského kulturního prostředí. V příštím týdnu je čeká nezbytné vyplňování potřebných formulářů pro cestu do zahraničí a také sepsání eseje o firmě, ve které budou vykonávat zahraniční odbornou praxi.

Během 14 dnů v Dublinu budou žáci ubytováni v hostitelských rodinách a na praxi budou docházet do firem z oblasti informačních technologií, ekonomiky a účetnictví a veřejného sektoru. Žáci budou ve firmách provádět činnosti a zpracovávat úkoly vyplývající z jimi studovaného oboru. Každý žák bude mít ve firmě přiděleného mentora, který jim bude během stáže nápomocen a na závěr vyhodnotí splnění zadaných úkolů.

Po návratu získají žáci potvrzení o absolvování zahraniční stáže – Europass, tedy doklad o tom, že se zúčastnili zahraniční mobility a získali tak nové zkušenosti a dovednosti.

Zprostředkovatelskou organizací pro uskutečnění mobility je irská pobočka ADC College, se kterou naše škola dlouhodobě spolupracuje a má s ní velmi dobré zkušenosti. Tato organizace vyhledává pro žáky vhodné pracovní pozice v odborných firmách a rodiny pro ubytování žáků. Veškeré náklady na mobility žáků jsou hrazeny z prostředků projektu Erasmus+.

Se zahraničními mobilitami mohou žáci školy počítat i do budoucna, protože škola získala akreditaci pro realizaci odborných praxí v zahraničí na příštích 5 let. Možnost zúčastnit se výjezdů do zahraničí budou mít tedy další současní i budoucí žáci naší školy, kteří tak získají zkušenosti praxí v zahraničních firmách.

Vyjíždějícím žákům přejeme šťastnou cestu i návrat.

Ing. Alena Machalová, Ing. Josef Krůpa