Školní kolo účetních znalostí

Žáci ze tříd 4. A a 4. B si vyzkoušeli své účetní znalosti v 37 otázkách, z  nichž vybírali i několik správných odpovědí z daných možností. Mohli pracovat s účetním rozvrhem a v některých případech museli provádět i výpočty. Test byl omezen časem a jeho náročnost byla rozhodně vyšší, než se očekávalo. I přesto byla průměrná znalostní úroveň uspokojivá a nejlepší postupují do 2. kola, v němž budou řešit modelovou studii. Tři nejúspěšnější se budou připravovat na celorepublikovou soutěž, která se uskuteční v lednu 2020 ve Znojmě. Výsledky jsou uvedeny na žákovské nástěnce.

Ing. Alena Stibůrková