2. a 3. místo našich družstev ve volejbalu

Ve dnech 15. a 17. 10. 2019 se konala okrsková kola ve volejbalu děvčat a chlapců v tělocvičně Gymnázia F. P. ve Valašském Meziříčí. Naše děvčata obsadila pěkné 2. místo ze čtyř týmů a chlapci se umístili na 3. místě (rovněž 4 družstva), ale po velmi dobrém a vyrovnaném výkonu.

Všem zúčastněným srdečně blahopřeji a děkuji za pěknou reprezentaci naší obchodní akademie.

Mgr. Ivo Koláček