2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku

Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku – obor Veřejnosprávní činnost.

Mgr. Aleš Kubíček
ředitel školy