Diseminace projektu – krátkodobá mobilita Erasmus+

V pondělí 2. května 2022 proběhla v posluchárně školy závěrečná diseminace krátkodobé mobility projektu č. 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016977.

Účastníci mobility, která se uskutečnila v rámci projektu Erasmus+ a byla v plné výši financována z prostředků EU, představili formou zpracovaných prezentací své působení v irském Dublinu na přelomu února a března 2022. Prezentace byly doplněny komentářem v anglickém jazyce. Žáci prezentovali různá témata týkající se Irska a Dublinu, připojili své zkušenosti z práce v zahraničních firmách a také informace o hostitelských rodinách, které jim poskytovaly během dvoutýdenního pobytu zázemí.

Každý účastník obdržel certifikát o absolvování zahraniční praxe a Europass Mobility, který dokládá nejen jejich účast na mobilitě, ale také dovednosti získané během plnění zadaných úkolů.

Prezentace byla určena zejména pro žáky stávajících druhých ročníků, kteří budou mít možnost vyjet do zahraničí v příštím školním roce. Škola získala na příštích 5 let akreditaci pro uskutečňování zahraničních mobilit, a proto budou výjezdy na zahraniční praxi pravidelnou součástí školního roku.

Ing. Alena Machalová, Ing. Josef Krůpa