Programy národního plánu obnovy

Představujeme žákům i rodičům programy Národního plánu obnovy:

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Jde o program, který by měl pomoci žákům, které negativně ovlivnila pandemie Covid-19 z hlediska prospěchu, motivace a dalších faktorů.

Žáci, kteří splňují alespoň jedno z mnoha kritérií programu, mohou požádat o doučování z jakéhokoliv předmětu. Stačí oslovit vyučujícího daného předmětu a on s vámi domluví podrobnosti.


PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.

Účelem je pořízení základních mobilní digitálních technologií (notebook, chromebook, tablet, chytrý telefon…, včetně příslušenství a mobilních digitálních technologií pro žáky se SVP) k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Podmínky, kritéria a účel jsou zveřejněny ve Věstníku (školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí) a ve Výzvě (školy soukromé a církevní).

Určeno pro žáky k zapůjčení mobilních digitálních technologií (krátkodobě nebo dlouhodobě) tak, aby využívali:

    1. Jako vlastní mobilní digitální zařízení v běžné výuce v libovolném předmětu (BYOD).
    2. V domácí přípravě na výuku, ve školní družině, ve školním klubu, v kroužcích apod.
    3. Ve školním kiosku jako zápůjčka žákům přímo ve škole (žáci si zapůjčují zařízení na celý den, využívají podle rozvrhu v libovolných předmětech a po ukončení výuky vrací zpět).

Škola zakoupila pro tyto účely 3 notebooky Acer.


Případné další informace k oběma programům vám sdělí Mgr. Andrea Hlavatá, zástupkyně ředitele školy.