Závěrečná diseminace projektu – 2. běh – Londýn

Poslední úkol našich stážistů z Londýna bylo předvést prezentaci na zvolené téma na závěrečné diseminaci projektu „Volá Dublin a Londýn“ 2018-1-CZ01-KA102-047525.

Diseminace proběhla v pondělí 24. června 2019. Prezentace vytvářeli žáci po skupinách podle toho, jak byli ubytováni v rodinách a jak byli rozmístění na pracovištích. Prezentace obsahovaly informace o památkách Londýna, jídle a pití a o možnostech dopravy po Londýně. Do prezentace vložil každý žák informace o svém ubytování a o své práci. Všechny prezentace byly vytvořeny a předvedeny v anglickém jazyce.

Diseminace se zúčastnili také žáci druhých ročníků naší školy, kteří budou mít, v případě schválení žádosti, šanci vycestovat na stáž v dalších letech.

Ing. Alena Machalová, Ing. Josef Krůpa