Návrat ze stáže

V sobotu 1. června 2019 v odpoledních hodinách přistálo na brněnském letišti letadlo se skupinou žáků třetích ročníků, kteří se vraceli z dvoutýdenní zahraniční stáže v Londýně. Stáž se uskutečnila v rámci projektu Erasmus+ 2018-1-CZ01-KA102-047525 – Mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě.

Během stáže žáci pracovali například v realitní kanceláři, účetní firmě nebo IT firmě na různých pozicích a ověřili si tak nejen odborné znalosti nabyté ve škole, ale zejména komunikaci v angličtině v pracovních i běžných životních situacích. Zázemí jim během pobytu v Londýně zajišťovaly hostitelské rodiny, do kterých byli umístěni prostřednictvím ADC College, která byla stejně jako v podzimním běhu projektu v irském Dublinu zprostředkující organizací. V pátek skončili žáci ve firmách dřív a sešli se naposled v ADC College na závěrečné certifikaci, kde si povyprávěli zážitky z práce i hostitelských rodin. Na závěr obdrželi všichni žáci certifikát o absolvování pracovní stáže.

Své poznatky a zkušenosti ze zahraniční praxe předají žáci v posledním červnovém týdnu svým spolužákům z nižších ročníků představením prezentací o jejich působení a pobytu v Londýně.

Ing. Alena Machalová, Ing. Josef Krůpa