„Odlet Londýn!“ – projekt Erasmus+

Již tuto neděli se skupina 12 žáků třetích ročníků s pedagogickým doprovodem vydá na cestu do Spojeného království. V Londýně stráví příští dva týdny v místních firmách, ve kterých absolvují odbornou praxi.

Na cestu a pobyt v Londýně je již vše připraveno – doprava, ubytování, stravování, přijímající firmy atd. Žáci budou během pobytu ubytováni v rodinách, které zajistila spolupracující londýnská agentura ADC College. Je to partner, se kterým škola úspěšně spolupracuje již několik let, a která pomohla při zorganizování již několika „běhů“ zahraničních mobilit našich žáků. ADC College zajistila i firmy, ve kterých budou žáci během praxe pracovat, ať už na pozici v administrativě, ve službách, v IT firmách apod.

Všichni žáci už tedy vědí, kde budou bydlet, kam budou jezdit do práce, na jaké pozici budou pracovat, jaký je potřeba pracovní „dress-code“, jak dlouho jim potrvá cesta z rodiny do jejich přechodné práce … a už se těší a jsou zvědaví, jaké jim zahraniční mobilita přinese nové poznatky a zkušenosti.

Přejeme šťastnou cestu a příjemný pobyt!

Ing. Alena Machalová

 

(projekt Erasmus+ 2018-1-CZ01-KA102-047525)