Ples? Ples!

4. ročníky vedou bohatý společenský život. Po podzimní návštěvě Prahy, po více či méně zdařilých stužkovacích večírcích přichází na řadu PLES. Ples – nejde jen o to zvolit si tu nejoslnivější róbu, nejslušivější oblek… Připravit ples zabere spoustu času vyučujícím (zejména Ing. Alena Stibůrková by mohla vyprávět), ale i maturantům.

Každá třída si vybrala ze svého středu 3 zástupce, ti se pravidelně scházeli i s třídními, kteří měli pořádání plesu na starosti. Všechny třídy se snažily přijít se svou troškou do mlýna, nápadů byla přehršel, ale ne každý se mohl zrealizovat.

V pátek 8. 2. 2019 nastal konečně dlouho očekávaný den D. Dopoledne už byly všechny ruličky do tomboly smotány, výhry byly zabaleny a očíslovány, lahve sektu na uvítání se chladily. Agentura, která zajišťovala výzdobu, byla na svém místě, balónky se nafukovaly ve velkém. Žáci, kteří se účastnili slavnostního předtančení, ještě pilovali poslední kroky.

Po šesté hodině večerní KZ ve Valašském Meziříčí začalo ožívat. Stoly dostaly čísla, programy, ladily se detaily. Všichni příchozí dostali sklenku sektu a byli asistentkami uvedeni na svá místa. Ples zahájil proslovem Mgr. Aleš Kubíček, ředitel školy. Poté následoval slavnostní waltz v provedení žáků naší školy. Velký dík patří Mgr. Jitce Gábrlíkové, která se ujala nacvičování. Program zpestřila i taneční vystoupení – mohli jsme vidět juniorský pár a také skupinu Heart2Beat.

Nejočekávanějším bodem programu bylo předávání šerp. Každá třída měla možnost se během 15 minut představit svým blízkým, známým, vyučujícím. A každá třída to pojala po svém. K tanci i poslechu hrála v hlavním sále skupina KIKS BRASS, v M-klubu DJ MOML. Velkým překvapením byla přítomnost pana Ing. Zdeňka Chlopčíka, který pomáhal s nácvikem předtančení. O půlnoční vystoupení se postaraly třídy 4. B a 4. C.

Nesmíme zapomenout na bohatou tombolu, ve které bylo možno vyhrát mnoho různých cen, popřípadě postoupit do slosování velké tomboly. Hlady ani žízní taky nemusel nikdo trpět. Každý si mohl dopřát z nabídky teplých jídel, studeného bufetu, alko i nealko nápojů. Fotokoutek po celou dobu svého provozu praskal ve švech, protože téměř každý chtěl mít nějakou fotografii na památku.

Všem zaangažovaným a nápomocným DÍKY!

Ples 2019 je minulostí. Třeťáci, budeme se těšit, co si pro nás připravíte v únoru 2020.

Mgr. Dana Macháčková