Stáž v Dublinu startuje!

V neděli 18. listopadu 2018 odjelo 15 žáků naší školy na dvoutýdenní stáž do Irska (projekt ERASMUS+ 2018-1-CZ01-KA102-047525). Cesta do Dublinu byla sice dlouhá, ale proběhla bez větších problémů. Z dublinského letiště žáci odjeli rovnou do hostitelských rodin, kde budou po dobu stáže ubytováni.

V pondělí ráno proběhlo v agentuře ADC College úvodní seznámení s průběhem stáže. Žáci dostali informace o dopravě na pracoviště, běžném životě v Dublinu a v hostitelských rodinách. Na závěr školení dostali tipy na víkendové výlety a prohlídku města. V průběhu prvního týdne proběhne se všemi žáky mentoring – sezení se zástupcem ADC, kterému sdělí, jak se jim daří na pracovištích a v rodinách.

Po školení se žáci vydali zpět na ubytování a následně si vyzkoušeli cestu do firem, kde budou v příštích dvou týdnech pracovat. Doprava v Dublinu je velmi komplikovaná a časově náročná. Cesta do zaměstnání trvá někdy i dvě hodiny.

Na víkend je v plánu prohlídka centra města a výlet po pobřeží.

Přejeme žákům, aby na stáži získali spoustu cenných zkušeností a zážitků.