Gaudeamus, a co dál?

Dne 25. října 2018 žáci tříd 4. A, B a C se svými třídními učitelkami navštívili Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání „Gaudeamus“ na výstavišti v Brně, kterého se zúčastnilo 438 vystavovatelů z České republiky a 12 zemí světa.

Měli možnost získat přehled o nabídce studia, promluvit si se zástupci škol, studenty i absolventy. Někteří se nechali otestovat, aby zjistili své předpoklady pro budoucí obory. Velmi kladně byly hodnoceny i přichystané doprovodné programy.

Pro vyučující byla připravena spousta užitečných informací, materiálů a rovněž zajímavé doprovodné programy. V Pedagogickém centru byli informováni o studijních programech jednotlivých vysokých škol a změnách ve vysokoškolském zákoně.

Celá akce byla pro žáky přínosná a kladně hodnocená. Dozvěděli se důležité informace, které jim usnadní volbu další studijní orientace. Vybaveni spoustou materiálů se nyní budou rozhodovat o konkrétním programu a jeho studiu na příslušné vysoké škole.

Přejeme uvážlivé a správné rozhodnutí v předmaturitním maratonu.

Alena Stibůrková