Státní zkouška z psaní na klávesnici

Dne 9. ledna 2019 se budou konat ve škole státní zkoušky z psaní na klávesnici a ze zprácování textů. Přihlásit se mohou i zájemci z jiných škol a veřejnosti.

 

Proč složit státní zkoušku?

Protože absolvováním státních zkoušek získá úspěšný uchazeč vysvědčení, dokládající jeho znalosti a zejména dovednosti z písemné komunikace, které podporují efektivní výkon především administrativních činností.

Na rozdíl od řady komerčních certifikátů je toto vysvědčení vydáváno a garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž dává svému držiteli značnou výhodu při pracovních pohovorech.

Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tradici a jsou obecně velmi známé mezi zaměstnavateli, kteří vědí, že absolvování zkoušek garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností. Uchazeči tak absolvování zkoušky pomáhá při uplatnění se na trhu práce.

 

1. Státní zkouška ze zpracování textu
30 minut, korektura textu, opis textu – cena 700 Kč, přihlášky Mgr. Robert Sigmund.

2. Státní zkouška z psaní na klávesnici
10minutový opis, dopis, tabulka – cena 600 Kč, přihlášky Mgr. Melánie Kratinová.

 

Termín uzávěrky přihlášek je 30. listopadu 2018. Obě zkoušky proběhnou v jednom dni v uvedeném pořadí. Časový harmonogram upřesníme podle počtu přihlášených zájemců.

Robert Sigmund