Ing. Helena Škrlová

Ing. Helena Škrlová

učitelka ekonomických předmětů
+420 571 755 518
kabinet 231 pavilon

Vyučuji tyto předměty:

Obchodní akademie:
  • Ekonomika
  • Ekonomie
  • Fiktivní firma
  • Reálná firma
Vyšší odborná škola:
  • Mikroekonomie
  • Makroekonomie
  • Podniková ekonomika 1 a 2
  • Management
  • Marketing
Bakalářské studium:
  • Podniková ekonomika 1 a 2 – cvičení
Konzultační hodiny
Čtvrtek7:15 – 7:45