Postup do účetního Grand finále „Zaúčtuj to“

Dne 12. června se žákyně naší školy ze třídy 3. B (tým 1 – Tereza Kemlová, Kateřina Pitrunová, Viktorie Vévodová) a (tým 2 – Lucie Pochylá, Zuzana Herciková, Veronika Frolková) zúčastnily jednoho ze čtyř semifinálových kol celorepublikové soutěže 3. ročníků středních škol s výukou účetnictví na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Soutěž byla organizována dvoukolovým systémem. V první dopolední části museli žáci vypracovat v čase 60 minut případovou studii, která zahrnovala účetní případy z oblasti dlouhodobého majetku, zásob, krátkodobého finančního majetku, zúčtovacích vztahů, nákladů a výnosů. Každý žák vzhledem k časové náročnosti pracoval samostatně na určité části tak, jak si v rámci svého týmu sami určili. Z 19 zúčastněných škol postoupilo do odpoledního soutěžního kola 15 týmů.

Maximální zisk činil 100 bodů.

Naši žáci obsadili 7. místo (tým 2 – 92 bodů) a 12. místo (tým 1 – 63,75 bodu).

Následovalo rozlosování 15 týmů do 3 skupin A, B, C dle úrovně znalostí tak, aby v každé skupině byli vědomostně pro soutěž Riskuj zastoupeni rovnoměrně dle pořadí z prvního kola od nejlepších po nejslabší. Z prvního kola vyšly oba týmy naší školy vítězně a postoupily do závěrečného finále, v němž se střetlo 6 nejlepších. Rozhodla vhodně zvolená taktika, použití žolíků a pověstná kapka štěstí.

  1. OA Přerov – tým 2
  2. OA Chrudim
  3. OA Valašské Meziříčí – tým 1
  4. OA Valašské Meziříčí – tým 2
  5. OA Zlín
  6. OA Přerov – tým 1

V průběhu této náročné soutěže, která probíhala od 9:45-16:30 hodin byl pro žáky i vyučující připraven doprovodný program, který zahrnoval dvě kratší přednášky odborníků z praxe a prohlídku vybraných učeben univerzity.

Děkujeme žákům za výbornou reprezentaci naší školy a vítěznému týmu přejeme hodně štěstí v Grand finále.

Ing. Alena Stibůrková