Přijímací řízení ke studiu na Vyšší odborné škole

Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení.

  • termín přijímacího řízení – 11. července 2024, 10:00 hodin, místnost č. 205, budova VOŠ
  • uzávěrka přihlášek ke studiu – 8. července 2024

K přijímacímu řízení si přineste:

  • přihlášku ke studiu na VOŠ (ke stažení na webových stránkách školy),
  • platný občanský průkaz,
  • strukturovaný životopis,
  • fotokopii vysvědčení z posledního ročníku střední školy a fotokopii maturitního vysvědčení, která bude ověřena notářem nebo matrikou (nesmí být ověřena školou, které k tomu nejsou kompetentní).

PaedDr. Bc. Petr Hubáček, Ph.D.