Závěrečné obhajoby účastníků rozšiřujícího studia

Ve spolupráci s Katedrou didaktiky ekonomických předmětů Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze u nás ve škole probíhalo od září loňského roku Rozšiřující studium učitelství předmětu Písemná a elektronická komunikace.

Dvousemestrální studium je určeno učitelům základních, středních a vyšších odborných škol, kteří si rozšiřují svoji aprobaci o výuku tohoto praktického předmětu. Účastníci studia získávají odborné a didaktické vzdělání, získávají nové poznatky teorie a praxe z této oblasti a obdrží Osvědčení o pedagogické způsobilosti rozšíření výuky o nový předmět v rámci základní aprobace.

Dne 1. června 2024 se konaly závěrečné obhajoby prací účastníků tohoto studia. Členy komise byla vedoucí katedry doc. Mgr. Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D., ING-PAED IGIP, zástupkyně katedry Ing. Kateřina Berková, Ph.D. a ředitel školy Mgr. Aleš Kubíček. V naší studijní skupině úspěšně ukončilo studium 5 vyučujících, kteří nyní mohou aprobovaně vyučovat písemnou komunikaci. Mezi nimi je i jedna naše kolegyně, Ing. Elen Válková. Všem blahopřejeme! Výuku odborných předmětů v rámci studia na našem detašovaném pracovišti zajišťoval ředitel školy Mgr. Aleš Kubíček a členové sekce Písemné komunikace Ing. Alena Stibůrková a Mgr. Robert Sigmund.

V současné době se připravuje reakreditace tohoto typu studia a věříme, že budeme moci v dalším běhu studia u nás přivítat nové účastníky vzdělávání.

Mgr. Robert Sigmund

metodik sekce PEK