Dublin 2024 – diseminace projektu

V pátek 3. května 2024 proběhla v aule naší školy závěrečná diseminace krátkodobé stáže projektu Erasmus+ 2023-1-CZ01-KA121-VET-000126312.

Žáci, kteří strávili na přelomu února a března 2 týdny v irském Dublinu, prezentovali svým mladším spolužákům své zkušenosti a zážitky z praxe v zahraničních firmách a z pobytu v cizojazyčném prostředí. Ve svých prezentacích představili nejen firmy, ve kterých vykonávali praxi, ale také hostitelské rodiny, které jim během pobytu v Dublinu poskytly zázemí. Součástí každé prezentace předvedené v anglickém jazyce byla i část týkající se zajímavostí Irska, Dublinu, významných památek a také běžného života v Irsku.

Na základě prezentací si žáci druhých ročníků mohou udělat obrázek o tom, co by je případně čekalo v Irsku v příštím školním roce, kdy opět vyjede skupinka vybraných žáků na dvoutýdenní zahraniční praxi.

Ing. Alena Machalová