Žáci navštívili Parlament ČR

Ve středu 11. října se žáci Maral Zorigt 3.C, Ladislav Trčka a Marek Floreš 2.D, Dan Mikulec 4.C, zúčastnili semináře „Český parlament a parlamentarismus“. Akci pořádala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a oddělení komunikace a vzdělávání a mohlo se jí zúčastnit pouze 28 žáků středních škol. Přednášky vedli PhDr. Petr Valenta, Ph.D., Mgr. Štěpán Pecháček, Ph.D., JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. a JUDr. Jana Francová. Po skončení semináře žáci navštívili jednání Poslanecké sněmovny na galerii pro hosty.

Věřím, že byl vzdělávací seminář pro žáky zajimavý a přínosný.

Mgr. Andrea Hlavatá