Diseminace projektu Erasmus+ – Dublin 2023

Projekt Erasmus+ 2022-1-CZ01-KA121-VET-000057070

V průběhu minulého týdne proběhla na naší škole diseminace projektu krátkodobé mobility programu Erasmus+. Žáci, kteří v lednu konali dvoutýdenní zahraniční praxi v Irsku, předali své poznatky a zkušenosti žákům druhých ročníků. V anglickém jazyce komentovali připravené prezentace obsahující základní informace o Irsku a zejména o Dublinu, o kulturních památkách, cestování, stravování, místních zvyklostech. Žákům představili firmu, ve které po dobu dvou týdnů pracovali na různých pozicích, a také hostitelskou rodinu, která jim poskytla po dobu jejich působení v Dublinu ubytování a zázemí.

Žáci letošních druhých ročníků budou mít možnost přihlásit se do výběrového řízení na stáž pro příští projektové období, které začíná 1. června letošního roku a končí 31. 8. 2024. Protože škola získala v loňském roce akreditaci na příštích 5 let, výjezdy na zahraniční stáže financované z programu Erasmus+ se plánují až do roku 2027.

Ing. Alena Machalová