Účast u soudního jednání

Dne 19. prosince 2022 se měli možnost žáci 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnit soudního jednání u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí.

Řešila se satisfakce za újmu na důstojnosti, pokračování v odročeném řízení, kterého jsme se společně již zúčastnili. Věc skončila vyhlášením rozsudku.

Pro třetí ročník byly toto soudní jednání již druhým náslechem v tomto školním roce. V budoucnu by se žáci měli zúčastnit také projednání věci trestní. Tato část výuky je u žáků oblíbeným doplněním teoretických poznatků ze školy.

Soudu děkujeme za umožnění náslechu, pro žáky je tato zkušenost velmi zajímavá a přínosná. Těšíme se na další spolupráci s institucemi, které nám umožňují propojit teorii s praxí.

Mgr. Lenka Volková Palátová