Zahraniční mobilita a Erasmus+

V tomto školním roce bude naše škola realizovat aktivity, které jsou součástí předloženého a schváleného projektu v rámci projektu Erasmus+. Projekt 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016977 zahrnuje krátkodobou mobilitu pro žáky 3. ročníků obchodní akademie, dlouhodobou mobilitu pro studenty vyšší odborné školy a stínování výuky na zahraniční střední škole pro pedagogické pracovníky.

Koncem února 2022 vyjede skupina 20 vybraných žáků třetích ročníků střední školy na zahraniční stáž do irského Dublinu. Během stáže budou ve firmách pracovat na různých pozicích podle studovaného oboru. Firmy, stejně jako ubytování v rodinách, jim zajistí zprostředkující organizace a partner projektu ADC Technology Training Ireland, se kterou škola úspěšně realizovala už několik projektů.

Dlouhodobá stáž pro 2 studenty vyšší odborné školy se uskuteční v měsících březen až červen rovněž v Dublinu, kde účastníci stráví 3 měsíce ve firmách na pozicích IT.

V červnu 2022 vyjedou vybraní pedagogové na Slovensko do Handlové, kde budou získávat zkušenosti a poznatky z výuky vybraných odborných předmětů na škole obdobného zaměření.

Veškeré náklady spojené s realizací zahraničních mobilit ať žáků nebo pedagogů budou plně hrazeny z prostředků Evropské unie.

Ing. Alena Machalová, Ing. Josef Krůpa