3. místo písařů na ZAV Olomouc 2021

Velkého úspěchu dosáhli naši písaři v pátek 5. listopadu 2021, kdy se konala on-line formou soutěž ZAV Olomouc. V kategorii „Soutěž družstev“ se umístili naši písaři na skvělém 3. místě z celkového počtu 55 přihlášených škol.

Soutěžní tým tvořili zástupci žáci všech ročníků:

1.B Kateřina Pitrunová
2.C Lukáš Palát
2.D Vít Kutěj
2.D Dan Kutěj
2.D Veronika Chumchalová
3.A Vanessa Hradilová
3.B Gabriela Žambochová
3.C Aneta Vráblová
3.D Martin Krutílek
3.D Oliver Orság
4.B Michaela Mitášová
4.B Filip Krutil
4.D Michael Zbruž

Do celkového počtu bodů družstev se započítávají pouze výsledky tří nejlepších výkonů, které se pohybovaly nad 400 čistých úhozů za minutu. Soutěžilo se ve třech disciplínách – minutovky a dva desetiminutové opisy s penalizací 10 a 50 úhozů za neopravenou chybu. Nejlepší výkony měla Michaela Mitášová, dále Martin Krutílek, Michael Zbruž, Gabriela Žambochová a Filip Krutil.

Velké díky za účast patří všem našim účastníkům. Další výzvou pro naše soutěžící bude v prosinci Mistrovství republiky OPEN 2021. Věřme, že podmínky dovolí, aby se tato soutěž uskutečnila v prezenční formě a budeme tak moci u nás ve škole přivítat přihlášené soutěžící i s jejich pedagogy.

Mgr. Robert Sigmund