Beseda s kurátorem pro mládež z OSPOD

V úterý 5. října 2021 byla pro třídy 2. C a 3. C uskutečněna v rámci výuky předmětu Právo přednáška a beseda s kurátorem pro mládež z OSPOD Městského úřadu Valašské Meziříčí – Mgr. Mariánem Málkem.

Kurátor žákům popsal fungování OSPOD jako celku, objasnil pojmy sociální šetření, hájení zájmů dítěte, postavení OSPOD ve vztahu k soudům a jiným institucím státní správy. Podrobně byly vysvětleny způsoby, jakými se dozvídá o situacích, které nejsou v souladu se zákonem a je třeba, aby v nich zasahoval a spolupracoval s klientem – kterým je nejčastěji nezletilé dítě – a jeho rodinou. Vyjasnil postup při stanovování výchovných opatření, sestavování individuálního plánu, ukládání výchovných opatření a o jeho povinné účasti u stanovených typů řízení.

Spolupráce mezi školou a veřejnoprávními institucemi je pro žáky vždy přínosem a je zjevné, že žáky setkávání s praxí zajímá a baví, ať už ve formě přednášek, besed nebo přítomnosti u soudního jednání, které je jim zpravidla každý školní rok umožněno.

Mgr. Lenka Volková Palátová