Organizace začátku školního roku 1. a 2. září

Začátek nového školního roku je tady.

Jak budou první dny ve škole probíhat, můžete vidět níže.

1. září

  • V 7.45 h se setkají všechny třídy SŠ s třídními učiteli v kmenových třídách, proběhne samotestování, poučení o bezpečnosti, předání rozvrhu  hodin atd.
  • Obědy se vydávají 9.30 – 12.00 h těm, kteří ho budou mít přihlášený.

2. září

  • První ročníky budou mít sraz v 7.45 h s třídními učiteli v kmenových třídách.
  • Následně proběhne prohlídka školy a schůzka s vedením školy a vedoucí školní jídelny.
  • Ostatní ročníky budou mít výuku podle rozvrhu a suplování, které bude zveřejněno v aplikaci Bakaláři.

3. září

  • Výuka všech bude probíhat podle rozvrhu a suplování, zveřejněném v aplikaci Bakaláři.