Opatření vzhledem ke COVID-19

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci nařizuje ředitel školy dodržování těchto opatření: