Předávání maturitních vysvědčení 2020

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskutečnilo v úterý 23. června 2020 od 15.00 hodin ve valašskomeziříčském amfiteátru.

Letošní ročník maturit byl poznamenán koronavirovou pandemií, jednak odpadly letošním maturantům písemné slohové práce z českého jazyka, jednak došlo k téměř měsíčnímu zpoždění termínu jejich ústní části.

Slavnostní akt proběhl u všech tříd letošního 4. ročníku společně za přítomnosti vedení školy, vyučujících, rodičů a příbuzných maturantů.

Po české státní hymně se ujal slova moderátor pořadu Mgr. Tomáš Juríček, který přítomné přivítal. Následoval proslov ředitele školy Mgr. Aleše Kubíčka, jenž rekapituloval čtyři roky, které maturanti na naší škole strávili. Poté moderátor pořadu v odlehčeném proslovu přirovnal maturitní zkoušky ke sportovním disciplínám. Žák 4. C Patrik Vašek se představil písní Eda Sheerena Perfect, při níž se sám doprovodil hrou na klávesy.

Poté došlo k nejdůležitějšímu bodu programu – předávání maturitních vysvědčení po jednotlivých třídách. Role moderátorky se ujala zástupkyně ředitele školy Mgr. Andrea Hlavatá. Jako první nastoupila na pódium třída 4. A oboru Obchodní akademie za přítomnosti třídní učitelky Mgr. Ireny Kadlové. Za třídu 4. A měla krátký proslov Vanessa Hawigerová. U třídy 4. B oboru Obchodní akademie nastoupil třídní učitel Mgr. Robert Sigmund. Za třídu 4. B pak s proslovem vystoupil Filip  Křístek. U třídy 4. C oboru Veřejná správa nastoupila třídní učitelka Mgr. Melánie Kratinová. Za třídu 4. C si vzaly slovo Sabina Michálková a Hana Suchánková. Na závěr předávání se na podium dostavila třída 4. D oboru Informační technologie se svým třídním Ing. Josefem Krůpou, proslovu za třídu se chopil Ondřej Mareček.

Za rodiče letošních maturantů vystoupila paní Lenka Remešová, která ocenila dobré jméno naší školy a poděkovala vyučujícím.

Na závěr moderátor T. Juríček popřál maturantům hodně zdaru v budoucnu a zmínil, že na naší  škole dostali solidní trénink, který jim pomůže zvládat úkoly ať již na vysoké škole či v dalším profesním životě.

Slavnostní akt byl poté ukončen studentskou hymnou Gaudeamus igitur.

Mgr. Tomáš Juríček

 


stáhněte si fotografie v plném rozlišení