Informace k hodnocení žáků ve 2. pololetí 2019/2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bude provedeno dle Vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.