Informace k průkazům ISIC

Dobrý den,
stejně tak jako každého z Vás a Vašich blízkých, tak i nás se dotkla mimořádná opatření zavedená v reakci na nákazu onemocněním COVID-19. Vzhledem k tomu, že nemají studenti do škol přístup a mimo jiné i přijímací řízení probíhá dálkovou formou, tak bychom Vás rádi informovali o mimořádných opatřeních a úpravách ve spolupráci pro následující období.

  1.  Abychom vyšli vstříc požadavkům studentů, kteří v těchto dnech nemají přístup do školy, tak jsme zavedli mimořádnou možnost prodloužit si platnost průkazu na dálku. Od 31. března bude možné prodlužovat platnost průkazů ISIC, ITIC a ALIVE na stránce www.isic.cz<http://www.isic.cz>. Objednané a uhrazené revalidační známky budou držitelům zasílány poštou přímo domů. Od Vás budou studenti požadovat pouze potvrzení o studiu. Vše ostatní již vyřídí s námi. 

2.  Každý rok v tomto období probíhají přípravy informačních materiálů pro nově nastupující studenty. Vzhledem k tomu, že nyní probíhá komunikace se studenty a jejich rodiči výhradně na dálku, rozhodli jsme se upravit i podklady, které jsou nezbytné pro objednání průkazů. Nadále zůstává v platnosti, že je potřeba dodat následující:

– základní osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození atd…) stejně jako v minulosti
– fotografie v elektronické podobě
– poplatek 290 Kč
– podepsanou žádost o vystavení průkazu obsahující souhlas s nakládáním s osobními údaji.

Tento souhlas budou studenti podepisovat až po převzetí průkazu, tedy v září! V okamžiku, kdy budete nově nastupující studenty informovat o průkazech ISIC, je nutné splnit informační povinnost o zpracování osobních údajů pro výdej průkazů ISIC.

Tato novinka je plně v souladu s obecným nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje studentů budou zpracovány pouze pro výrobu průkazů ISIC a jejich následné používání k nárokování studentských slev a výhod. Znění této informační povinnosti obdržíte v průběhu následujícího týdne společně s dalšími podrobnostmi a informačním dopisem pro rodiče, který můžete upravit dle podmínek u Vás ve škole a který slouží jako vhodný materiál k podání instrukcí týkajících se průkazů ISIC. Tento materiál je vhodné zveřejnit na webových stránkách školy a rozeslat přijatým studentům.

V případě, že budete mít jakékoliv dotazy, jsme Vám plně k dispozici na lince 226 222 318 a e-mailu [email protected]<mailto:skoly@isic.cz>. K dispozici jsou také regionální koordinátoři.

S přáním pevného zdraví,
ISIC tým

Tým ISIC školám

GTS ALIVE s.r.o.
Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7
(t): +420 226 222 318
(e): [email protected]<mailto:skoly@isic.cz>
web: www.isic-skolam.cz<http://www.isic-skolam.cz/>