Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací toto mimořádné opatření.