Exkurze tříd 2. ročníku do Vídně

Ve středu 18. prosince 2019 se 75 žáků 2. A, 2. B, 2. C a 2. D se čtyřmi vyučujícími zúčastnilo exkurze do předvánoční Vídně.

V 06.00 hodin ráno přicházejí poslední dva opozdilci a dvouposchoďový autobus s celkem 82 lidmi může vyrazit. Hoši z 2. D obsadili spodek autobusu a začínají s pomocí reproduktorů ranní diskotéku, při které zpívají od lidovek přes Včelku Máju a chorvatskou fotbalovou hymnu kdeco. Páni řidiči nic nenamítají, takže za zpěvu chorvatské fotbalové hymny (počtvrté toho dne zpívané) přijíždíme po třech hodinách do Vídně. Dopravní zácpa je veliká a ztrácíme zhruba jednu hodinu, než se dostaneme do vnitřního města. Abychom stihli základní body programu, které paní průvodkyně připravila, vynecháváme prohlídku Hundertwasserova domu a autobus zaparkuje u Přírodovědného muzea.

Pěšky se vydáváme za paní průvodkyní, která hlasově téměř osmdesátičlennou skupinu nezvládá. Není divu, projíždějících aut jsou kolem mraky. Vydáváme se směrem k Hofburgu přes Heldenplatz (náměstí hrdinů), kde průvodkyni slyší možná polovina skupiny. Pro naléhavost některých je na nádvoří Hofburgu udělána pauza na WC, následují první skupinová fota u pomníku posledního císaře Svaté říše římské Františka II. Přes Švýcarský dvůr se dostáváme kolem klenotnice na Josefsplatz s jezdeckou sochou Josefa II. Je zde relativně klid, takže paní průvodkyni má možnost slyšet více zájemců. Kolem Augustiniánského kostela se odebíráme k Vídeňské státní opeře a odtud po Korutanské třídě k chrámu sv. Štěpána. Zde si dáváme jednohodinovou pauzu na občerstvení, někteří směřují do KFC, jiní do přilehlých pizzerií, prohlížejí vánoční stánky kolem dómu, učitelé míří i dovnitř dómu.

Po hodinové pauze nás paní průvodkyně vede po Příkopech (Graben) kolem Leopoldovy kašny a Sloupu Nejsvětější Trojice na Kohlmarkt s pěknou vánoční výzdobou. Na konci Kohlmarktu nás čeká Michalské náměstí s římskými vykopávkami z doby, kdy Vídeň byla ještě Vindobona. Stojíme opět u Hofburgu, akorát z druhé strany než dopoledne. Dvěma uličkami prokličkujeme k Burgtheatru a přes cestu je již vidět Vídeňská radnice, kolem níž je spousta vánočních stánků. Máme 90 minut na prohlídku a nákupy.

Po 90 minutách odcházíme směrem k budově Parlamentu (momentálně v rekonstrukci pod plachtami) a nasedáme do autobusu, který nás ještě proveze po nábřeží Franze Josefa podél Dunajského kanálu. Napravo se mihme i ulice s Hundertwasserovým domem, který jsme dopoledne nestihli. Autobus směřuje na severní předměstí Vídně a zhruba po 45 minutách zastavujeme u nákupního kolosu Primarkt. Máme dvě hodiny na nákupy a u mnohých propuká nefalšovaná předvánoční horečka a skupují ve slevě co se dá.

V 18.00 odjíždíme od Primarktu směr Valašské Meziříčí, kde přijíždíme před půl desátou večer za zpěvu hochů z 2. D.

Mgr. Tomáš Juríček