Od Komenského k recyklaci

Dne 19. prosince 2019 se studenti 1. ročníků obchodní akademie vydali za poznáním historie do Muzea  J. A. Komenského v Uherském Brodu a následně jejich cesta vedla do Starého Města u Uherského Hradiště na návštěvu evropského unikátu – KOVOZOO.

V Muzeu J. A. Komenského studenti nahlédli do Studny poznání, prošli si krok za krokem exilové cesty Jana Ámose, zasedli do „škamen“ školy z předminulého století a nakonec ve sloupové síni muzea rozjímali u klavírního preludování svého spolužáka Adama Haldy.

Ve Starém  Městě naše kluky a holky před branami KOVOZOO očekávala vytopená Steelinka – silniční mašinka, která je provezla provozem  KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. – společností, která se zabývá zpracováním různých druhů odpadů a kde probíhá jejich recyklace.

A potom si už volně mohli procházet areálem KOVOZOO s více jak dvoustovkou zvířat, Muzeem veteránů, prolezli si letoun L 610 – největší dopravní letoun, který byl v Československu zkonstruovaný, zahráli si na námořníky na lodi Naděje naváděnou majákem Šrotíkem, z jehož vrcholu se symbolickým zamáváním s celou exkurzí rozloučili.

Mgr. Pavla Havlová