Účast u soudního jednání

Dne 25. listopadu 2019 se měli možnost žáci 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnit soudního jednání u Okresního soudu Vsetín, pobočka Valašské Meziříčí. Soudní spor se týkal náhrady škody způsobené lesní zvěří. Problematiku žáci znali již teoreticky, protože část občanského práva týkající se náhrady škody mají za sebou v rámci výuky předmětu Právo v prvním ročníku.

Žáci se účastní soudního jednání každý školní rok, protože z předmětu Právo skládají ústní maturitní zkoušku. Doplnit jejich teoretické znalosti náslechem u soudu považuji za přínosné a sami žáci tuto možnost vždy vítají.

Děkujeme Okresnímu soudu ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí, za dosavadní spolupráci a těšíme se na další.

Mgr. Lenka Volková Palátová