Školní kolo účetních znalostí II

31. 10. t. r. se na naší škole uskutečnilo II. kolo účetních znalostí, v němž 16 žáků ze tříd 4. A a 4. B řešilo různé účetní operace z oblasti dlouhodobého majetku, zásob a finančních prostředků. Náročnost byla nastavena na požadovanou úroveň obtížnosti, ovšem při reprezentaci školy bude rozsah daleko vyšší a studie se bude řešit 4 hodiny.

Vyučující provedly opravy a výsledek určil následující pořadí:

1. Nela Čunková 4. B 37,0 bodů
2. Denisa Vávrová 4. A 35,0 bodů
3. Lukáš Hajdík 4. A 32,0 bodů

Všichni tři budou připravováni na celorepublikovou soutěž ve Znojmě, která se uskuteční koncem ledna 2020. Blahopřejeme k vynikajícím výsledkům a přejeme hodně štěstí.

Ing. Alena Stibůrková