Exkurze v sídle Probační a mediační služby ve Vsetíně

Zákony

Dne 24. října 2019 absolvovali žáci čtvrtého ročníku oboru Veřejnosprávní činnost a žáci 3. ročníku Vyšší odborné školy exkurzi do sídla Probační a mediační služby ve Vsetíně.

Přivítal nás vedoucí pracoviště Mgr. Hromada a věnovala se nám Mgr. Martina Krajíčková. Mgr. Krajíčková nám vysvětlila postavení PMS v systému justice, funkci a roli instituce. Popsala nám rozmanité činnosti, kterými se PMS zabývá, objasnila průběh trestního řízení, druhy trestů. Žáky problematika velmi zajímala, měli mnoho dotazů. Měli také možnost si prohlédnout monitorovací náramek pro odsouzené k trestu Domácího vězení.

Exkurze byla velmi poučná a přínosná nejen pro téma trestního práva, z něhož čeká žáky na jaře maturita.

Mgr. Lenka Volková Palátová