Předávání maturitních vysvědčení 2019

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskutečnilo ve středu 5. června 2019 od 14.00 hodin v rekonstruovaném valašskomeziříčském kině Svět.

Slavnostní akt proběhl u všech tříd letošního 4. ročníku společně za přítomnosti vedení školy, vyučujících, rodičů a příbuzných maturantů.

Po české státní hymně se ujal slova moderátor pořadu Mgr. Tomáš Juríček, který přítomné přivítal. Následoval proslov ředitele školy Mgr. Aleše Kubíčka. Poté moderátor pořadu v odlehčeném proslovu plném paralel přirovnal letošní maturitní ročník k husitům. Žákyně 3. A Kateřina Frydrychová poté zazpívala píseň Marty Kubišové Nechte zvony znít.

Následoval nejdůležitější bod programu – předávání maturitních vysvědčení po jednotlivých třídách. Role moderátorky se ujala zástupkyně ředitele školy Mgr. Andrea Hlavatá. Seznámila přítomné se základními statistickými údaji o každé nastupující třídě, k jakým změnám v průběhu čtyř let ve třídách došlo, kolik maturantů bylo připuštěno ke zkouškám, kolik jich zkoušky zvládlo či nezvládlo. Jako první nastoupila třída 4. A oboru Obchodní akademie za přítomnosti třídní učitelky Mgr. Aleny Stibůrkové. Za třídu 4. A měli krátký proslov Aneta Czerweková a Karolína Chromická. U třídy 4. B oboru Obchodní akademie nastoupila třídní učitelka Mgr. Dana Macháčková, za třídu 4. B pak s proslovem vystoupila Eliška Skýpalová. Třídu 4. C oboru Veřejnosprávní činnost uvedl na pódium třídní Mgr. Petr Pokorný, za třídu si vzala slovo Jana Dudová. Na závěr předávání se na podium dostavila třída 4. D oboru Informační technologie se svou stínovou třídní Mgr. Lenkou Štefánikovou, protože třídní Mgr. Jitka Gábrlíková byla toho času služebně v Rumunsku. Proslovu za třídu se chopil Radomír Štefka.

Za rodiče letošních maturantů vystoupil pan Jiří Kubenka, který ocenil dobré jméno naší školy a poděkoval vyučujícím.

Na závěr moderátor T. Juríček zmínil paralelu ohledně 600 minut, které museli letošní maturanti strávit při testech, písemkách, přípravách a ústních zkouškách, k 600 letům od vzniku husitství a popřál maturantům hodně zdaru v budoucnu.

Slavnostní akt byl poté ukončen studentskou hymnou Gaudeamus igitur.

Mgr. Tomáš Juríček